Vložkování a frézování komínů

Frézujeme a vložkujeme komíny pro všechny druhy paliv

Vložkování komínů na všechny druhy paliv

Provádíme vložkování komínových průduchů pevnou nebo flexibilní (ohebnou) nerezovou komínovou vložkou včetně napojení spotřebičů na komínový průduch.

Dále provádíme montáže komínů pro plynové přetlakové kondenzační kotle. Vždy přizpůsobíme novou spalinovou cestu danému spotřebiči paliv a propočítanou programem “KOMÍN”.

Nabízíme širokou variabilitu komínových vložek. Zajistíme a dodáme výrobu atypických komponentů u certifikovaných výrobců. Používáme výhradně jen certifikované materiály dle platných norem.

Vyvložkování komínového průduchu je nejrychlejší způsob, jak vyřešit problém s pronikáním spalin do bytových prostor, prosakováním kondenzátu, dehtu skrz zdivo, když původní komínová vložka odsloužila, nebo když komínový průduch neodpovídá platným předpisům atp.

Frézování komínu (zvětšení) před vložkováním

Frézování se používá tam, kde je potřeba stávající komínový průduch zvětšit na větší průměr. Protože to vyžaduje připojovaný spotřebič – např. krb, kotel, plynový kotel většího výkonu. V případě, že se projevuje netěsnost komínového zdiva a je potřeba komín vyvložkovat vložkou alespoň původního průměru. Z důvodu, že komín má nízkou účinnou výšku. Protože je komín zadehtovaný.

Frézování komínů je rychlejší a levnější

Frézování komínů je rychlejší a levnější, než zbourání stávajícího komínového tělesa a postavení nového. Navíc, při použití vhodných materiálů pro vložkování získá zákazník stejnou záruku, jako u nového komínu. Frézování jednoho průduchu včetně vyvložkování, trvá ve většině případů 1 den a prakticky neomezuje provoz objektu.

Cena kompletní úpravy včetně vložkování dosahuje 25 až 40 % nákladů na zbourání stávajícího a postavení nového kom. tělesa a nevyžaduje složitou administrativu, jako je stavební řízení.

Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů

Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů: Komín musí být průchozí. Musí být zajištěn přístup ke komínu shora. Všechny místnosti v domě, jimiž prochází frézované komínové těleso musí být po dobu frézování přístupné.

Komín nesmí být lomený v úhlech větších než 15 stupňů (při větších úhlech bývá nutností v místě zlomu vybourat montážní otvor (zajistí naše firma). Zákazník bere na vědomí, že při práci se může uvnitř objektu prášit a objekt podle toho zajistí.

Princip frézování

Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém průduchu do vysokých otáček. Na obvodu rotoru jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené speciální oceli. Tyto řetízky odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí je postupně na jemný prach.

Délkou řetízků se nastavuje výsledný průměr komínového průduchu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel a podobně.

Frézování dehtu z komínového průduchu ohebnou hřídelí

Další variantou je frézování dehtu z komínového průduchu ohebnou hřídelí. Frézování dehtu z komínu je obdoba frézování komínu před vložkováním, tím se průměr průduchu zvětšuje, na rozdíl od frézování dehtu.

Frézování dehtu zachovává stále stejný průměr komínového průduchu a kopíruje jeho stěny až do jeho vyčištění. Doba a cena se odvíjí od složitosti a usazenin v komíně. Cenu zodpoví kominík, který k vám přijede.

Vložkování a frézování komínů nejčastěji provádíme ve městech: Česká Lípa, Nový Bor, Liberec, Jablonec n/N., Cvikov, Jablonné v Podj., Doksy, Mimoň, Česká Kamenice a přilehlé obce.

Covid bez problémů

Kontakty

Kominické služby si můžete objednat telefonicky nebo e-mailem! Na zmeškané hovory reagujeme, ihned jakmile to bude možné.

Sídlo
Kominictví Přenda
Jiří Přenosil
Pivovarská 508
471 54 Cvikov
Kontakty
Telefon: +420 774 999 655
E-mail: info@kominictviprenda.cz
IČO: 44562811
DIČ: CZ7407191792