Čištění komínů

Vše dokonale vyčistíme a zkontrolujeme dle vyhlášky č.34/2016 Sb

Jaké služby poskytujeme?

Provádíme revize a kontroly spalinových cest, které jsou využívány pro odvod spalin u spotřebičů na všechny druhy paliv.

Topíte pevnými palivy?

V současné době se vzhledem k rostoucím cenám energií se spousta lidí vrací ke klasickému vytápění pevnými palivy, buď v kotlích ústředního topení, nebo i ke klasickému vytápění pomocí krbových kamen nebo krbových vložek. Vzhledem k tomu, že mnoho uživatelů nedodržuje požadovanou kvalitu paliva pro daný spotřebič a dále pak nedodržuje důsledně pokyny výrobce spotřebiče na jeho obsluhu, dochází k tomu, že spalováním paliva s vyšší vlhkostí (zvláště u dřeva) dochází v komínovém průduchu ke kondenzaci spalin, což má za následek vznik dehtu, který se usazuje z vnitřní strany komínového průduchu a postupně ho zanáší.

Jaká jsou rizika?

Při intenzivním topení může dojít k jejich samovolnému vznícení a jejich vyhoření. Při tomto procesu dochází uvnitř komínového průduchu k teplotám pohybujícím se v rozmezí 900°C až 1 200°C. U klasicky stavěných komínů z plné pálené cihly (tzv. jednovrstvých), které nejsou opatřeny komínovou vložkou, dilatačně oddělenou od komínového zdiva, může dojít v důsledku velkého rozdílu teplot mezi vnitřním povrchem komínu a vnějším pláštěm k tak velkému pnutí materiálu, že dojde až k prasknutí komínového pláště a k následnému požáru, případně otravě oxidem uhelnatým a nadýchaní zplodin. V lepším případě může dojít k prosáknutí dehtů přes komínové zdivo a omítku do obytných prostor a v důsledku toho k zápachu v obytných prostorách.

Existuje prevence?

Sanace takto postiženého komínového zdiva je velmi problematická a nákladná. Proto ve vlastním zájmu by měli všichni uživatelé dodržovat pravidelnou kontrolu svých komínů v souladu s vyhláškou č.34/2016 Sb. a upravenou v současné ČSN 734201/2010. Těmito pravidelnými kontrolami, můžete předejít případným nevratným škodám na majetku a ztrátách na životech. Doporučujeme zkombinovat pravidelné kontroly a čištění s případnou sanací komína (ať už pomocí frézování, nebo otevřením po celé stavební výši) s následným vyvložkováním komínovými vložkami v souladu s ČSN 734201/2010.

Kde poskytujeme služby nejčastěji?

Čištění a kontroly spalinových cest nejčastěji provádíme ve městech: Česká Lípa, Nový Bor, Cvikov, Jablonné v Podj., Doksy, Mimoň, Česká Kamenice, Stráž p/R., a přilehlé obce. S maximálním dojezdem cca 40km od sídla firmy.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Kontakty

Kominické služby si můžete objednat telefonicky nebo e-mailem! Na zmeškané hovory reagujeme, ihned jakmile to bude možné.

Sídlo
Kominictví Přenda
Jiří Přenosil
Pivovarská 508
471 54 Cvikov
Kontakty
Telefon: +420 774 999 655
E-mail: info@kominictviprenda.cz
IČO: 44562811
DIČ: CZ7407191792